Nieuws

Veel jongeren in Groningen en Drenthe zien en ervaren pestgedrag en discriminatie op school

Veel jongeren in Groningen en Drenthe zien en ervaren pestgedrag en discriminatie op school

Uit recent onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat veel jongeren discriminatie en pestgedrag zien en ervaren maar niet weten wat ze er mee moeten doen.

86% van de ondervraagde jongeren ziet of ervaart wel eens pestgedrag op school. Ruim de helft van de jongeren ziet of ervaart weleens discriminatie. Bijna een kwart van de ondervraagde jongeren voelt zich onveilig. Ondervraagde leraren en schoolleiders geven aan dat het probleem van pesten en discrimanatie toeneemt. ‘De samenleving verhardt, dit zien zij op scholen terug’. In totaal werd de vragenlijst door 854 jongeren ingevuld. De resultaten leveren waardevolle inzichten op over wat jongeren zelf ervaren en welke oplossingsrichtingen ze voor dit probleem zien.

EN NU hoor ik je denken.. ja, wat gebeurt er nu met deze gegevens? Er zijn dus 834 jongeren gevraagd naar hun mening en adviezen, hieruit is een adviesrapport met aanbevelingen gekomen. In onderstaande video overhandigen we dit rapport aan een aantal (belangrijke) mensen zodat er ook écht iets mee gebeurt!

 

Wil je meer weten over dit onderzoek: 

Over het jeugdpanel 
Het jeugdpanel heeft als doel jongeren actief te informeren, te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en te laten meedenken en adviseren over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Op een manier die bij de jongeren past.

Via het jeugdpanel geven we jongeren niet alleen een stem, maar we zorgen ook dat hun ervaringen en adviezen worden verwerkt in aanpakken en beleid. Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact