Dé mediapartner voor culturele en maatschappelijke vraagstukken gericht op jongeren

Over ons

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Dat geldt ook voor de manier waarop we met elkaar communiceren en kanalen die we hiervoor inzetten. Jonge generaties lezen bijvoorbeeld nauwelijks kranten en het televisie kijken wordt vervangen door internet. Gelet op de enorme stroom aan informatie wordt het steeds belangrijker om op te vallen. Beelden vervangen teksten. Dat moet snel en met aantrekkelijke content. 

Nieuwe communicatiemiddelen en –mogelijkheden vereisen nieuwe mediavaardigheden. Het draait steeds meer om interactie; een dialoog in plaats van een monoloog met de doelgroep. 

Organisaties in de profit, maar zeker in het publieke domein zijn zich bewust van de noodzaak mee te gaan in deze ontwikkelingen. Zij voelen de urgentie, zien kansen om bestaande en nieuwe klanten of doelgroepen aan te spreken en eigen medewerkers beter te bereiken. Maar hoe benut je al deze mogelijkheden?

Jongeren zijn een grote doelgroep. Allemaal maken zij gebruik van sociale media. Toch zijn zij vaak moeilijk te bereiken. Spot TV denkt hierin het verschil te kunnen maken door content te creëren die aanspreekt, deelbaar en klikbaar is. We doen dit door te werken vanuit het perspectief en de behoefte vanuit jongeren zelf.

Zij bepalen de vorm en inhoud. Organisaties kunnen het platform inzetten om bij hun voorkomende projecten of onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Spot TV is een mediaplatform dat getalenteerde mediamakers in Noord Nederland een podium biedt om hun stem te laten horen.Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact