video

:praat het kwijtschelden van schulden is een goede oplossing om schuldenproblematiek tegen te gaan

:praat het kwijtschelden van schulden is een goede oplossing om schuldenproblematiek tegen te gaan

Eens of Oneens? Het kwijtschelden van schulden bij jongeren is een goede oplossing om schuldenproblematiek tegen te gaan. In Amsterdam kunnen jongeren met een betalingsachterstand bij de gemeente, vragen om kwijtschelding van hun schuld. Ook neemt de de gemeente grotere schulden over om ze om te zetten in een lening tegen gunstige/ eerlijke afbetalingsvoorwaarden. Daarbij kan Groningen niet achterblijven, vindt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Hij wil daarom via schriftelijke vragen weten van het college of het Amsterdamse model valt over te nemen. Goed idee?

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact