Nieuws

Spot TV op zoek naar de interesses van jongeren met de onderwerpen top 10

Spot TV op zoek naar de interesses van jongeren met de onderwerpen top 10

Groningen is de jongste stad van Nederland. Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat jongeren actief betrokken worden bij besluitvorming en hun mening kunnen laten horen. 

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt onder jongeren en welke thema’s zij belangrijk vinden, start Spot TV in samenwerking met gemeente Groningen en Up to Us met de onderwerpen top 10. Hierin worden jongeren opgeroepen om aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Het project biedt jongeren de gelegenheid om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de maatschappelijke agenda.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de onderwerpen die voor jongeren in de gemeente Groningen belangrijk zijn. Dit wordt gedaan door middel van een (digitaal) stembiljet waarop jongeren kunnen stemmen op thema’s die hen aangaan.

De resultaten van dit project worden in november gepresenteerd tijdens Let’s Gro, waarbij jongeren en lokale politiek worden betrokken. Op basis van deze informatie kunnen beleidsmakers gerichte acties ondernemen om de behoeften van jongeren te ondersteunen.

‘’Omdat jongerenparticipatie geen eenmalig proces is hebben we nagedacht over vervolgstappen. Spot TV ontwikkelt een duurzaam jongerenplatform dat ook in de toekomst kan worden ingezet om de mening van jongeren op te halen, aldus de oprichter van Spot TV’’ zegt Marten de Ruiter, oprichter van Spot TV.

Om een zo breed mogelijk scala aan jongeren te bereiken, gaat Spot TV op zomertour langs scholen, sportverenigingen en festivals.

Mee doen: 

Ben jij ook van mening dat de stem van jongeren meer gehoord moet worden? Wil jij meepraten over belangrijke maatschappelijke onderwerpen zoals nachtleven, veiligheid of identiteit en wil je meedenken over de toekomst van Groningen? Laat je horen! Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een stad waarin jongeren actief betrokken zijn bij de besluitvorming. Geef je stem via onderstaande link:

https://spot-tv.nl/laat-je-horen/

Wat is Spot TV:

Spot TV is een online platform voor én door jongeren in Groningen. Het is de plek waar jongeren hun stem kunnen laten horen en verhalen kunnen maken over wat hen bezig houdt. Spot TV bemoeit zich met de lokale politiek, stelt vragen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen en laat zien wat er allemaal te doen is in de stad.Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact