Laat je horen

Spot TV, het online platform voor én door jongeren in Groningen, bundelt zijn krachten met Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe in een samenwerking om jongerenparticipatie te bevorderen en de mening van jongeren actief te delen met beleidsmakers. De samenwerking komt voort uit het besef dat veel gemeenten en maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning bij het betrekken van de toekomstige generaties bij maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast willen jongeren graag hun stem laten horen op een manier die bij hen past. Samen hebben Spot TV, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe een groter bereik, kunnen ze de mening van jongeren beter en vaker delen en kunnen ze meer interactie organiseren tussen jongeren en beleidsmakers.

Stem van jongeren meenemen in beleidsvoering

De samenwerking heeft als doel jongeren actief te informeren, te betrekken bij maatschappelijk vraagstukken en te laten meedenken en adviseren over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Uiteindelijk willen de organisaties dat de stem van jongeren daadwerkelijk wordt meegenomen in de beleidsvorming van overheden, instellingen en organisaties.

Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal in de bevordering van jongerenparticipatie in de provincie Groningen en Drenthe. Beide organisaties zijn vastberaden om jongeren een actieve rol te geven bij het vormgeven van de toekomst en het creëren van een inclusieve maatschappij.

Verder dan alleen onderzoek naar de wensen van jongeren

Uit een inventarisatie door Sociaal Planbureau Groningen in 2021 is gebleken dat er weinig concrete handvatten zijn om invulling te geven aan jongerenparticipatie. Dit leidde tot de oprichting van het Groninger Jeugdpanel in 2022, een initiatief dat jongeren een platform biedt om hun stem te laten horen. Het panel gaat verder dan alleen onderzoek naar hun wensen. De resultaten van het onderzoek worden besproken in schoolklassen, waarbij we samen met jongeren de bevindingen analyseren. Hiermee dragen ze bij aan mogelijke oplossingsrichtingen. Deze aanpak wordt nu verbreed met de inzet van jongeren die betrokken zijn bij Spot TV. Zij nemen ook deel aan deze discussies.

Gezamenlijk vorm geven aan jongerenparticipatie

Na het bespreken van de resultaten onderzoekt Sociaal Planbureau Groningen of Trendbureau Drenthe hoe beleid op dit moment georganiseerd is. Als het beleid niet voldoet aan de wensen van de jongeren, wordt er gezamenlijk naar een aanpak gezocht die hier wel aan voldoet. Zo zijn de uitkomsten van de verdieping op drugsgebruik (panelonderzoek ‘drugs in de omgeving van jongeren’) besproken met VNN en wordt samen met VNN nagegaan of het reeds bestaande aanbod aangepast en geïntensiveerd kan worden. De samenwerking met Spot TV maakt het mogelijk om de uitkomsten en de adviezen van jongeren, beeldend met foto en video, breed te delen. Betrokken gemeenten, instellingen of organisaties kunnen dan in een video gevraagd worden om direct te reageren.

Over Stichting Spot TV

Spot TV is een online kanaal voor én door jongeren in Noord-Nederland. Het is de plek waar jongeren hun stem kunnen laten horen en verhalen kunnen maken over wat hen bezig houdt. Spot TV bemoeit zich met de lokale politiek, stelt vragen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen en laat zien wat er allemaal te doen is. Op dit moment bereiken we al meer dan 45.000 jongeren.

Over Sociaal Planbureau Groningen

Sociaal Planbureau Groningen signaleert en monitort trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Wij geven inzicht in wat er speelt, leeft en schuurt in de regio. Met als doel het ondersteunen van het beleid en de praktijk bij de Groningse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties. Samen met hen werken wij aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

Voor meer informatie over Sociaal Planbureau ga naar: https://sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groninger-panel/over-het-groninger-jeugdpanel/ 

 

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact