Nieuws

Gemeente Groningen start campangne tegen geluidsoverlast Schildersbuurt

Gemeente Groningen start campangne tegen geluidsoverlast Schildersbuurt

Maandag 15 augustus, aan het begin van de KEI-week, start in de Schildersbuurt de jaarlijks terugkerende campagne Ssst. Met de campagne wil de gemeente Groningen samen met studenten, overige bewoners en WIJ-team de geluidsoverlast die in de buurt wordt ervaren aanpakken. Aanvullend komen er in het najaar een overlastcoördinator en een medewerker samenlevingsopbouw van het WIJ-team.

Na brandbrieven van bewoners over de toegenomen geluidsoverlast zijn in een werkgroep met studenten en bewoners afspraken gemaakt: “Wees elkaar niet tot last, blijf in contact, nieuwe studenten stellen zich voor aan buren, en na 22.00 uur is het stil in de wijk”. Met de campagne worden de afspraken onder de aandacht gebracht met nadruk op “Ssst na 22:00 uur”.

Naast de campagne wordt er ingezet op preventie en handhaving. Er komt een overlastcoördinator, met als belangrijkste taak de aanpak van complexe overlastgevallen. Daarnaast wordt de overlastcoördinator aanspreekpunt voor de buurt als het gaat om voortgang, stand van zaken en verbeteringen. Deze zal naast de Schildersbuurt ook in de Korrewegwijk aan de slag gaan. De medewerker samenlevingsopbouw van het WIJ-team, gaat samen met studenten en bewoners projecten in de wijk opzetten. Een voorbeeld is het jaarlijkse studenten en buren kennismakingsfeest van de Jozef Israëlsstraat. In september wordt dit weer georganiseerd, maar nu voor de hele buurt: “We zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente. Het is belangrijk kennis te maken met de nieuwe studenten, daarom organiseren we het ieder jaar weer” zegt buurtbewoner en organisator Berni Thomassen.

Sinds twee jaar geldt in de wijk een strenger handhavingsbeleid voor geluidsoverlast. Waarschuwingen worden niet meer gegeven als de politie of handhaver geluidsoverlast constateert. Er word gelijk gehandhaafd met boetes.

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact