16 september

Wijkwandeling Paddepoel – thema: gezonde stad

Wijkwandeling Paddepoel – thema: gezonde stad

Wat maakt een stad gezond? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie spreken we van ‘Gezonde Stad’ als een stad de fysieke en sociale omgeving van inwoners verbetert. Antropoloog Robin Kramer deed bij het lectoraat Gezonde Stad van de Hanzehogeschool onderzoek naar dit onderwerp. Hij keek naar verschillende steden en wijken. In deze wijkwandeling kijken we naar Paddepoel. Derk den Boer, als bewoner van Paddepoel nauw betrokken bij verschillende projecten in de wijk, wandelt mee en vertelt over zijn eigen ervaringen.

De kenmerkende naoorlogse wijk Paddepoel kwam na de tweede wereldoorlog in rap tempo tot stand en voldoet niet altijd meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Dat vinden zowel de gemeente als de bewoners. Daarom vinden in Paddepoel veel vernieuwingsprojecten plaats. Vaak zijn vernieuwingsprojecten ruimtelijke ontwikkelingen, die – bewust en onbewust – impact hebben op welzijn en gezondheid van de inwoners. In Paddepoel wordt de laatste jaren steeds bewuster omgegaan met het principe van de gezonde stad. De RuG en de TU Delft doen onderzoek in de wijk, er worden nieuwe ontwerpen toegepast en proeftuinen opgezet. Daarbij zijn de bewoners van de wijk nauw betrokken.

Tijdens de wandeling loop je samen met Robin en Derk langs projecten uit het heden, verleden en de toekomst en staan we stil bij de invloed die ze hebben op het welzijn van inwoners in de wijk. We praten over openbare ruimte, ontmoeting, mobiliteit en kijken hoe we de ervaringen uit Paddepoel kunnen gebruiken om ook in andere wijken te werken aan de gezonde stad.

Spot TV:
Maar de wandeling is niet enkel een tour! Tijdens de wandeling worden de wandelaars uitgenodigd om hun ideeën, ervaringen en visies te delen over de gezonde stad. Want wie de wijk gezonder wil maken voor allen, kan daarbij de stemmen vanuit verschillende perspectieven goed gebruiken. Hoe ervaren de wandelaars de stad en hoe zouden zij de gezonde stadsontwikkelingen in de
toekomst voor zich zien? Bewoners en professionals delen in de serie videoportretten hun inzichten zodat we met elkaar en van elkaar kunnen leren.

Breder thema:
Natuurlijk gelden de inzichten die we opdoen uit de wandeling niet alleen voor Paddepoel. De samenwerkingen en ingrepen in Paddepoel zijn slechts voorbeelden van ontwikkelingen in een stedelijke wijk. Het geeft ons informatie over hoe betrokken bewoners samen met wjikprofessionals en de gemeente samen kunnen werken om de wijk levendiger, mooier, veiliger en uiteindelijk gezonder te maken.

 

Wandel je met ons mee? Aanmelden kan via onderstaande knop of door een mail te sturen naar: aanmelden@wijkmakers.nl


Aanmelden

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact