14 maart

Klimaatalarm Groningen

Klimaatalarm Groningen

De Groninger Klimaatcoalitie nodigt je uit om op zondag 14 maart van 14.00 tot 15.30 op de Vismarkt in Groningen op te staan voor het klimaat: Kort voor de verkiezingen willen we in ruim veertig steden onze stem laten horen voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid: 1.5 uur lang zullen we op 1.5 meter zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn. Lees hieronder meer over waar wij als Groninger Klimaatcoalitie voor staan. We hebben voor 14 maart een divers programma met muziek en sprekers voor jullie. We krijgen onder andere een spoken word bijdrage van Cissy Joan en Janne Meermin zingt een lied voor ons, waarbij ze zichzelf begeleidt op haar ukelele. Ook als je niet naar de locatie kan of wil komen, kun je deelnemen aan het online programma en kun je meedoen met het Klimaatalarm: om 15.00 maken we samen – waar je ook bent – zo veel mogelijk geluid (met potten, pannen, toeters, of wat je maar voor handen hebt)!

In de week voorafgaand aan het Klimaatalarm organiseren wij ook meerdere veelal online evenementen in onze ‘action week’. Er komen online praatjes en lezingen van onder andere University Rebellion, GFN, ISG, Klaus Hubacek en Huilin Chin. Ook wordt er moskunst gemaakt samen met Flashmoss. Volg ons op onze social media accounts voor de laatste updates over onze evenementen.

Volg ons op voor meer updates over het Klimaatalarm en onze ‘action week’ via Facebook @KlimaatalarmGroningen (evenementpagina: https://www.facebook.com/events/715554285813255), Instagram @klimaatalarmgroningen of Twitter @GroKlimaatalarm.

Je kunt ons ook steunen via onze crowdfundingsactie op https://www.geef.nl/nl/actie/klimaatalarm2021-groningen/donateurs.

 

Waarom een Klimaatalarm?

De ecologische crisis is één van de grootste bedreigingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. Als de normale gang van zaken doorgaat, zullen we toenemende hittegolven, droogtes en watertekorten zien – zoals de laatste tijd hier in Nederland al het geval is. We zullen een toekomst tegemoet gaan van verhevigde conflicten over natuurlijke hulpbronnen, gedwongen migratie van miljoenen mensen, en extreme weersomstandigheden. En naarmate ecosystemen geleidelijk verzwakken en afbreken, zullen dierziekten zoals Covid-19 steeds vaker overslaan naar menselijke populaties. Het voorkomen van klimaatverandering betekent dus ook het voorkomen van toekomstige pandemieën.

 

Laten we bovendien niet vergeten dat hier in Groningen velen nog steeds de destructieve gevolgen ervaren van de gaswinning door bedrijven als Shell en ExxonMobil, evenals de giftige vervuiling van kolen- en biomassa-gestookte energiecentrales en afvalverbrandingscentrales. Daarom hebben we als inwoners van Nederland zowel het belang als de verantwoordelijkheid om solidair te zijn met allen die door de ecologische crises worden getroffen. Crises die worden aangewakkerd door het winstbejag van een zakelijke en politieke elite, evenals een bredere systemische drang naar groei. Om dit alles te voorkomen kunnen we niet wachten tot de coronacrisis voorbij is. We moeten nu handelen.

 

Handel nu

Kiest Nederland hiervoor? De aanstaande verkiezingen op 17 maart spelen een doorslaggevende rol in de koers die we de komende jaren zullen varen; een cruciale periode waarin we nog steeds kunnen voorkomen dat we belangrijke kantelpunten in de ecologie van onze aarde passeren, punten waarna geen terugkeer mogelijk is en die verdere destabiliserende processen in gang zetten. Daarom organiseren wij – en vele coalities in heel Nederland – op 14 maart 2021 een decentraal Klimaatalarm. Deze zal overal lokaal worden gehouden om de lokale klimaatbeweging te helpen uitbreiden alsmede vanwege het risico op verspreiding van Covid-19. In Groningen streven we daarnaast naar een activiteitenweek in de aanloop naar 14 maart, met een divers programma van workshops, discussies, tentoonstellingen en informatieve evenementen. Gedurende de weken voorafgaand aan het Klimaatalarm zullen we de richtlijnen van het RIVM en de overheid op de voet volgen en waar nodig onze plannen aanpassen om zodoende een coronaveilige demonstratie neer te zetten. Alleen samen kunnen we van een effectief en rechtvaardig klimaatbeleid een prioriteit maken tijdens deze verkiezingen! We willen jullie organisatie daarom uitnodigen om deze campagne te steunen, mee te doen, en inspraak te hebben in jullie en onze toekomst.

 

Wie we zijn?

Wij zijn een coalitie van activistische groeperingen en NGO’s die verenigd zijn door onze gedeelde overtuiging van de dringende noodzaak van effectief klimaatbeleid. Onze regering heeft de verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen ecologische crises en de gevolgen daarvan. Dit betekent onder meer: ​​

 

  1. Massale overheidsinvesteringen in hernieuwbare energie en duurzame infrastructuur die de uitstoot drastisch zullen verlagen, veel nieuwe groene banen zullen creëren en de ongelijkheid zullen verminderen;
  2. Democratisering van particuliere industrieën en bedrijven die onze ecologie beschadigen, zodat arbeiders en lokale gemeenschappen meer zeggenschap hebben over hun eigen leven en de bescherming van hun omgeving;
  3. Implementatie van een oprecht beleid waarbij ‘de vervuiler betaalt’ voor de overgang naar een sociaal en ecologisch rechtvaardige economie, waarbij de inkomsten worden herverdeeld naar de consument.
  4. Dat de overheid samenwerkt met de wereldgemeenschap om praktijken te verbieden die onnodig ons milieu schaden en fundamentele mensenrechten schenden.

 

Middels al deze maatregelen eisen we een einde aan alle intersecties van onderdrukking en uitbuiting. We staan ​​voor een rechtvaardige transitie die iedereen in de samenleving beschermt terwijl we overstappen van fossiele brandstoffen naar een gezondere toekomst voor mens en natuur. Onze regering moet prioriteit geven aan de behoeften van werknemers, lokale gemeenschappen en minderheidsgroepen i.p.v. het winstbejag van bedrijven bij het creëren van beleid voor een groener en gelijkwaardiger Nederland. Laten we samen staan ​​voor een leefbare toekomst.

 

Betrokken en ondersteunende groepen

Bond Precaire Woonvormen / Code Rood Groningen / Decolonize Groningen / Democratische Academie Groningen / Extinction Rebellion Groningen / Fossielvrij Groningen / Fridays for Future Groningen / FNV Groningen / Groninger Feminist Network / Grootouders voor het Klimaat Groningen / Internationale Socialisten Groningen / KOZP Groningen / Milieudefensie/ Operatie Klimaat Groningen / Voor14 Groningen / University Rebellion RUG

Heb jij een vraag of idee om dit platform nog leuker te maken? Neem contact op!

Contact